לחץ ונדבר

052-5608822

best18@walla.com
דף 23
אורגון  ומעבדת פרספקס, מתקני תצוגה לחנויות , שלטים ומדבקות
 

MAG 1 ארונית פרספקס לתצוגה בחנויות
+ תאורת LED
MAG 2 ארונית פרספקס לתצוגה בחנויות
+ תאורת LED
 
 

MAG 3 ארוניות פרספקס תצוגה בחנויות
משקפיים ותכשיטים
MAG 4 ארונית פרספקס לתצוגה בחנויות
+ תאורת LED
 

 

MAG 5 מדפי תוארה מפרספקס לתצוגה בחנויות
+ תאורת LED
MAG 6 מעמדי הגבהות מתכת לתצוגה נעלים

MAG 7 קוביות הגבהה פרספקס לתצוגה בחנויות MAG 8 קוביות הגבהה פרספקס לתצוגה בחנויות
 

MAG 9 ארוניות פרספקס תצוגה בחנויות  משקפיים/תכשיטים MAG 10 ארוניות פרספקס תצוגה בחנויות  משקפיים/תכשיטים

MAG 11 מדפי תוארה מפרספקס לתצוגה בחנויות
+ תאורת LED
MAG 12 מדפי תוארה מפרספקס לתצוגה בחנויות
+ תאורת LED
 
 

MAG 13 הגבההות פרספקס לתצוגה בחנויות MAG 14 הגבההות פרספקס לתצוגה בחנויות
 
 

MAG 15 נדפי תיבת פרספקס לתצוגה בחנויות MAG 16 מדפים מוארים פרספקס לתצוגה בחנויות
 
 

MAG 17 ארוניות פרספקס תצוגה בחנויות  משקפיים/תכשיטים MAG 18 ארונית פרספקס לתצוגה בחנויות
משקפיים/תכשיטים
 
 

MAG 19 חצי כדור פרספקס לתצוגה בחנויות MAG 20 קוביות הגבהה פרספקס לתצוגה בחנויות
 
 

MAG 21 קוביות הגבהה פרספקס לתצוגה בחנויות
+ תאורת LED
MAG 22 שולחן קוביות פרספקס לתצוגה בחנויות
+ תאורת LED
 
 

MAG 23 הגבההות פרספקס לתצוגה בחנויות MAG 24 הגבההות פרספקס לתצוגה בחנויות
 
 

MAG 25 מתקן לסוכריות פרספקס לתצוגה בחנויות
בכל מידה לדרישתכם !
MAG 26 ארוניות פרספקס תצוגה בחנויות  משקפיים/תכשיטים
 
 

MAG 27 כדור פרספקס לתצוגה בחנויות MAG 28 ארוניות פרספקס תצוגה בחנויות  משקפיים/תכשיטים
 

MAG 29 ארוניות פרספקס תצוגה בחנויות  משקפיים/תכשיטים MAG 30 ארוניות פרספקס תצוגה בחנויות 

MAG 31 מעמד הגבהה לפסל  בחנויות   MAG 32 ארוניות פרספקס תצוגה בחנויות  משקפיים/תכשיטים
 

MAG 33 ארוניות פרספקס תצוגה בחנויות  משקפיים/תכשיטים MAG 34 ארוניות פרספקס תצוגה בחנויות  משקפיים/תכשיטים
 

 

MAG 35 שולחן דלפק פרספקס לתצוגה בחנויות MAG 36 ארונית פרספקס לתצוגה בחנויות
 

 
 

MAG 37 מתקני סחורה פרספקס לתצוגה בחנויות MAG 38 ארונית פרספקס לתצוגה בחנויות
 
 

MAG 39 קוביות דקורטביות פרספקס לתצוגה בחנויות

MAG 40

קוביות הגבהה פרספקס לתצוגה בחנויות
+ תאורת LED
 
 

קופסאות פרספקס לתצוגת פסל מכונית ואו כדר

קופסאות פרספקס לתצוגת פסל מכונית ואו כדר

קופסאות פרספקס לתצוגת פסל מכונית ואו כדר

MAG 80 סט 3 הגבהות מפרספקס 
לכל מוצר
MAG 81 סט 3 הגבהות מפרספקס 
לכל מוצר
MAG 82 סט 3 הגבהות מפרספקס 
לכל מוצר
 

קופסאות פרספקס לתצוגת פסל מכונית ואו כדר

קופסאות פרספקס לתצוגת פסל מכונית ואו כדר

קופסאות פרספקס לתצוגת פסל מכונית ואו כדר

MAG 83 סט 3 הגבהות מפרספקס 
לכל מוצר
MAG 84 סט 3 הגבהות מפרספקס 
לכל מוצר
MAG 85 סט 3 הגבהות מפרספקס 
לכל מוצר
 
 

קופסאות פרספקס לתצוגת פסל מכונית ואו כדר

MAG 86 סט 3 הגבהות מפרספקס 
לכל מוצר
MAG 87 סט 3 הגבהות מפרספקס 
לכל מוצר
MAG 88 סט 3 הגבהות מפרספקס 
לכל מוצר