לחץ ונדבר

052-5608822

best18@walla.com
דף 23
אורגון  ומעבדת פרספקס, מתקני תצוגה לחנויות , שלטים ומדבקות
 

קופסאות פרספקס לתצוגת פסל מכונית ואו כדר

קופסאות פרספקס לתצוגת פסל מכונית ואו כדר

קופסאות פרספקס לתצוגת פסל מכונית ואו כדר

MAG 80 סט 3 הגבהות מפרספקס 
לכל מוצר
MAG 81 סט 3 הגבהות מפרספקס 
לכל מוצר
MAG 82 סט 3 הגבהות מפרספקס 
לכל מוצר
 

קופסאות פרספקס לתצוגת פסל מכונית ואו כדר

קופסאות פרספקס לתצוגת פסל מכונית ואו כדר

קופסאות פרספקס לתצוגת פסל מכונית ואו כדר

MAG 83 סט 3 הגבהות מפרספקס 
לכל מוצר
MAG 84 סט 3 הגבהות מפרספקס 
לכל מוצר
MAG 85 סט 3 הגבהות מפרספקס 
לכל מוצר
 
 

קופסאות פרספקס לתצוגת פסל מכונית ואו כדר

MAG 86 סט 3 הגבהות מפרספקס 
לכל מוצר
MAG 87 סט 3 הגבהות מפרספקס 
לכל מוצר
MAG 88 סט 3 הגבהות מפרספקס 
לכל מוצר